Yayınlar

Marmara Belediyeler Birliği gerek uygulama konusunda yol gösterici gerekse yerel yöneticilerin vizyonlarını geliştirici yayın ve raporların yanı sıra daha geniş bir çerçevede yayınladığı kitap ve dergiler ile yerel yönetim yayıncılığı alanında önemli bir başvuru adresidir.

MBB Kültür Yayınları bünyesinde yapılan yayınlar ile;

  • Belediyelerde demokratik, katılımcı, saydam, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlamayı,
  • Sürdürülebilir yerel kalkınma için rehberlik etmeyi,
  • Yerel yönetimlerin faaliyet alanlarına ilişkin her konuda üniversitelerin ilgili bölümleri için birincil kaynak olmayı amaçlar.