Marmara Denizi

Marmara Denizi tümüyle Türkiye’ye ait, dünya suları ile ilişkisi kuzeyde İstanbul ve batıda Çanakkale Boğazı ile sağlanan bir iç denizdir. Marmara Denizi’nin kirliliğe karşı korunması amacıyla birlik olunması, Marmara Belediyeler Birliğinin kuruluşunun önemli bileşenlerinden biridir.

Türk Bo­ğazlar Sistemi olarak tanımlanan Çanakkale ve İstanbul Bo­ğazı’ndan yılda yaklaşık 40 bin gemi geçerken, Türkiye’nin sanayi ve ticaret alanında lokomotifi olan şehirler ile tarımsal faaliyetler açısından önemli yetkinli­ğe sahip şehirleri Marmara Denizi’nin etrafında yer almaktadır. Marmara Denizi ile ilişkilendirilebilecek Marmara Bölgesi’nin nüfusu, Türkiye nüfusunun %30’undan daha fazladır ve nüfus artış hızı da Marmara Denizi çevresindeki şehirlerde daha yüksektir. Sayılan bu kentsel etkinliğin yanı sıra tarımsal, ticari ve endüstriyel etkinlik de Marmara Denizi üzerinde bir kirlilik baskısı yaratmaktadır. Ayrıca Almanya’dan do­ğan ve yaklaşık 3 bin km yol kat ederek neredeyse tüm Güney Do­ğu Avrupa’yı geçip Karadeniz’e dökülen Tuna Nehri yüzey akıntısı ile Marmara Denizi üzerinde kirliliğe yol açmaktadır. Bu kirlilik baskısı deniz ekosistemindeki tür çeşitliliğinden deniz kaynaklı besinlere, ulaşım faaliyetlerinden turizme kadar birçok başlıkta tehdit oluşturmaktadır.

Marmara Belediyeler Birli­ği, Marmara Denizi’ne tüm tarafları bir araya getirme misyonu ve çevre yönetimi perspektifi ile bakmaktadır.

İletişime Geçin
Formu doldurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.