20.05.2024

Afetten Sonra Yaşam Öğrenme Programı Tamamlandı

Marmara Belediyeler Birliği, Urban.koop ve Yuva Project iş birliğiyle, 15-17 Mayıs 2024’te Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Nilüfer Pancar Deposu'nda düzenlenen üç günlük Afetten Sonra Yaşam Öğrenme Programı tamamlandı. Program, MBB üye belediyelerinin olası Marmara depremi ve etkilerinin öngörüsüyle afet sonrası yaşam alanlarının oluşturulması konusunu belediye gündemine almalarını ve stratejik planlarını bu yaklaşımla hazırlamalarını amaçladı.

Yerel yönetimlerin yanı sıra akademi, sivil toplum kuruluşu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği program açılışında, MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir konuşma yaptı. MBB Eğitim ve Projeler Müdürü Görsev Argın Uz ise program hakkında detaylı bilgi verdi.

Program, “Gün 1: Tanı, Anla, Üret”, “Gün 2: Yol Haritaları” ve “Gün 3: Rota Yeniden Oluşturuluyor” olmak üzere her gün farklı bir temada gerçekleşti.

Tanı-Anlat-Üret

Birinci günün teması olan “Tanı-Anlat-Üret” ile afetten sonra yaşam alanlarının planlamasında belediyelerin rol ve sorumluluklarının tanımlandığı, paydaşların koordinasyonu üzerine bir zemin oluşturan  STK-merkezi yönetim-yerel yönetim gibi kentin çeşitli aktörleriiçin bir diyalog alanı sağlandı. Günün ilk modülü olan “Aktörler, Yetkiler, Senaryolar”da AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz, Marmara Bölgesi'nin afetlere hazırlanmasının önemini ve bunda bu konuda belediyeler ne gibi  roller düştüğünü anlattı. Modülün devamında ise Business Resilience 360°’den Erdem Ergin afet riskini anlamak, belediyelerin yasal sorumlulukları ve özgün çalışmaları, mekansal ve zamansal ölçekler, zemin etüdü, demografik yapı vb. verilerle yol haritasının belirlenmesi konuları hakkında bilgilendirme yaptı ve özel sektörün afetlere nasıl hazırlandığını anlattı. Gün sonunda “Dayanıklılık Simülasyonu” atölyesiyle katılımcılar afet sonrası barınma kararlarına dair senaryo üretti.

Yol Haritaları

“Yol Haritaları” temalı ikinci günde ise belediyelerin kritik altyapılar-yer seçimi-alternatif yapım teknikleri ile dünyadan iyi uygulama örnekleri gibi aktarımların ardından kendi yol haritaları üzerine yeniden düşündüğü ve de bahsi geçen tüm konularda afetin başından beri sahada olup çalışma yürüten sivil toplum deneyimi paylaşıldı. Güne “Temeller” modülüyle başlarken “Kritik Altyapılar” oturumunda İzmir Yüksek Teknoloji Ensitütüsünden Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, oluşturulan altyapıların parçacıl bir sistem yerine bütüncül bir yapıda olduğunda eşitsizlikleri giderebilme potansiyelini paylaştı. Modülün devamında “Yer Seçimi” oturumuyla “Yer değiştirme mi geçici barınma mı?” sorusunu odağa alan Çankaya Üniversitesinden Doç. Dr. Ezgi Orhan, geçici barınma alanları için yer seçimi ile afet sonrası barınmaya farklı bir bakış açısı sundu. Modül sonunda da program partneri Urban.koop’tan Alp Arısoy ve Onur Atay afet sonrası ilk üç ayın ardından barınma ihtiyacının yanı sıra toplulukların da nasıl yeniden inşa edilebileceğine değindi ve dünyadan iyi örnekleri paylaşırken afet öncesi hazırlık uygulamalarını da örneklendirdiler.

İkinci günün bir diğer modülü olan “Çözümler”de, program partneri Yuva Project’ten Ersin Gök, afet sonrası barınma için konteyner ve çadıra alternatif olarak modüler, ekolojik ve döngüsel tasarım prensipleriyle üretilen “Yuva”yı tanıttı. Ardından Alper Buluş Hak afet sonrası altyapı - temiz su çalışmaları, sağlık önlemlerine dair deneyimlerini, İrem Tüfekçioğlu Yakto Hayat Aşevi hikayesi iledeprem bölgesinden deneyimlerini ve son olarak Sivil Alan Hareket Ağı Derneği’nden Leyla Akça, deprem bölgesinden psikososyal desteğe dair tecrübelerini katılımcılara aktardı. Gün sonunda “Deneyimler” atölyesinde Urban.koop kolaylaştırıcılığında sivil toplum ve yerel yönetim temsilcileri arasında  ciddi oyun metodu ile deneyim paylaşımı yapıldı.

Rota Yeniden Oluşturuluyor

Üçüncü gününde “Rota Yeniden Oluşturuluyor” temasında iki gün boyunca aktarılan ve konuşulan konuların belediyelerin sosyal hizmet planlarına ve stratejilerine nasıl yansıyacağı tartışıldı. Güne “Barınma ve Ötesi” oturumu ile başlandı ve RESLOG Türkiye ve SALAR International’dan Sezin Üskent ve RESLOG’tan Şeyhmus Yılmaz; interaktif bir yöntem izleyerek katılımcıların da katkılarıyla sosyal hizmet altyapısının kurulması, dayanıklılık planı yapılması, afet sonrası yaşam alanlarının yönetişim boyutu hakkında bilgi verdi. Güne “Birlikte Yaşam ve İyileşme” ağ kurma oturumuyla devam edildi. Hayata Destek Derneği’nden Asuman Şahin, Sivil Alan Hareket Ağı Derneği’nden Buğra Çelik, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Ebubekir Ardıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Enif Yavuz Dipşar ve Serinyol El Ele Dayanışma Derneği’nden Ethem Asker sahadan tecrübelerini paylaşırken sivil toplum ve belediyelerin deneyimleri aracılığıyla afetten sonra yaşamın ve ağların yeniden inşası üzerine bir diyalog alanı oluşturuldu. Programın üçüncü ve son atölyesi olan “Yeniden Yaşam Çemberi” ile MBB Şehir Planlama Koordinatörü ve Şehir Politikaları Merkezi Direktörü Ezgi Küçük Çalışkan yürütücülüğünde, afet sonrası için afetten önce doğru stratejileri belirlemek ve planlama yapmak, stratejik plan çalışmaları perspektifinden afete hazırlık, mevzuat değişikliği önerileri konularını katılımcılarla birlikte yeniden düşünülerek tartışmaya alındı. Üç gün boyunca aktif katılım sağlayan katılımcıların programa ilişkin geri dönüşlerine yer verilerek teşekkür edildi ve ardından program partnerlerinin kapanış konuşmalarıyla program sona erdi.

Urban.koop’tan Alp Arısoy ve Onur Atay, MBB’den Görsev Argın Uz ve Ezgi Küçük Çalışkan’ın kapanış konuşmaları ile program sona erdi.

Diğer İçerikler Haberler

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi  Okurlarla Buluşuyor
#Kentleşme#Kültür

Beş Ciltlik “Cumhuriyet’in 100 Yıllık Serüveninde Yerel Yönetimler ve Şehircilik” Serisi Okurlarla Buluşuyor

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı
#ÇevreYönetimi#AfetYönetimi

Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi İçin Lansman Yapıldı

12.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı
#MarmaraDenizi#ÇevreYönetimi

8 Haziran Marmara Denizi Günü Coşkuyla Karşılandı

10.06.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

03.06.2024 Devamını Okuyun >
MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

MBB Encümeni Bursa’da Bir Araya Geldi

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Kent Dergisinin Yeni Sayısı
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi

Kent Dergisinin Yeni Sayısı "Marmara Denizi" Kapak Dosyasıyla Çıktı

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Kent Dergisinin Yeni Sayısı
#Kentleşme#Kültür#ÇevreYönetimi

Kent Dergisinin Yeni Sayısı "Marmara Denizi" Kapak Dosyasıyla Çıktı

03.06.2024 Devamını Okuyun >
Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

28.05.2024 Devamını Okuyun >
Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

Çözüm Laboratuvarı Kapsamında “Bakım Verenleri Destekleme Atölyesi” Düzenlendi

28.05.2024 Devamını Okuyun >