Çalışma Alanlarımız

MBB aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık sunmakta, eğitim programları tasarlamakta, ilgili paydaşları bir araya getiren toplantı ve etkinlikler düzenlemekte, kitap, dergi ve raporlar yayınlamakta, araştırmalar yapmakta ve bilimsel çalışmaları desteklemektedir.

Afet Yönetimi

Afete dirençli şehirler; afet meydana gelmeden tüm risk faktörleri hesaplanarak mevcut kaynaklar çerçevesinde, oluşabilecek zararın en aza indirilmesiyle mümkündür. Afetler doğal olayların yanı sıra; kırsal alanlarda yaşayanların olanaklarını artırmak için kentleri daha fazla tercih ediyor olması ile, insan kaynaklı afetleri de beraberinde getirmiştir. Afet sonucunda oluşan tahribatın etki alanı da nüfus hareketleriyle birlikte artış göstermiştir.

Kentsel risklerin çeşitli analizlerle kontrolünün sağlanması, doğal ve toplumsal yaşamı korumak için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve afet yönetiminin planlanması yerel yönetimin birincil görevleri arasındadır.

İletişime Geçin
Formu doldurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.