Çalışma Alanlarımız

MBB aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık sunmakta, eğitim programları tasarlamakta, ilgili paydaşları bir araya getiren toplantı ve etkinlikler düzenlemekte, kitap, dergi ve raporlar yayınlamakta, araştırmalar yapmakta ve bilimsel çalışmaları desteklemektedir.

Kentleşme

Kentsel mekânlarda meydana gelen gelişme ve değişimleri ifade eden kentleşme, yerel yönetimlerin var oluş sebeplerinden bir olarak MBB’nin başat çalışma alanlarındandır.

Sanayinin yükselişi ve modernizm ile hızlanan kentleşme, bugün dünya nüfusunun büyük çoğunluğunun, çok katmanlı üretim ve tüketim biçimlerini kapsayan ve kaynaklarının kullanımı noktasında oldukça riskli hâl alan ve çözümü hem küresel hem yerel ölçeklerde işbirliklerinde arayan kentlere yığılması şeklinde devam etmekte. Konut, ticaret, finans, üretim ve hizmet, istihdam, kamusal mekânlar, ulaşım, eğitim, sağlık, sanat gibi yaşamın tüm alanlarını etkileyen kentleşme politikaları bugün kentlerin herkes için yaşanabilir ve kaynakları bakımından sürdürülebilir olarak gelişmesi üzerine kurgulanmaktadır. Özellikle Marmara Bölgesi, İstanbul gibi bir mega-kent ve çevresinde konumlanan farklı coğrafi ve üretim kimliklerdeki şehirlerle kent-bölge dinamiklerinin tartışıldığı kompleks bir yapı örneği taşımaktadır. Kentleşme dinamiklerini, bugün ayrıca bölgesel ölçekteki ilişkiler ve teknolojik altyapıların güçlenmesi ile kentlerin coğrafi konumlarından bağımsız kurdukları ağlarla da tanımlamak gereklidir.

Bu bağlamda Marmara Bölgesi’ndeki farklı ölçeklerdeki kentler başta olmak üzere ekolojik, toplumsal ve finansal açılardan kentlerdeki öncelikli sorun alanları ve geliştirilmesi gereken potansiyeller üzerine araştırmalar, yayın çalışmaları ve uygulamacılara dönük eğitim programları hazırlanmaktadır. Kentleşme alanındaki bilgi akışını ve politika üretimini sağlayacak verilerin tespiti ve toplanması üzerine çalışılmakta, dünya kentlerindeki farklı kentleşme süreçleri izlenerek iyi uygulama örneklerinin yerel yönetimlere aktarılması sağlanmaktadır.

İlgili Etkinlikler Tüm Etkinlikler
İletişime Geçin
Formu doldurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.