Çalışma Alanlarımız

MBB aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık sunmakta, eğitim programları tasarlamakta, ilgili paydaşları bir araya getiren toplantı ve etkinlikler düzenlemekte, kitap, dergi ve raporlar yayınlamakta, araştırmalar yapmakta ve bilimsel çalışmaları desteklemektedir.

Şehir Teknolojileri ve İnovasyon

Marmara Belediyeler Birliği, Bilgi Teknolojileri Koordinatörlüğü ve Şehir Planlama Koordinatörlüğü’nün etkileşimli ortak çalışmaları neticesinde, belediyelerimize bu alanda destek vermekle kalmayıp; özel sektör, STK’lar, üniversiteler arasında köprü oluşturmaktadır.

Bu bağlamda aşağıdaki belli başlı faaliyet alanlarında çalışmalar yürütülmekte veya planlamaları yapılmaktadır.

  • Şehir teknolojileri ve inovasyon eksenli araştırma, uygulama ve ortak politika izlemeye yönelik platformlar oluşturarak akıllı şehir ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek, projeler üretmek.
  • Akıllı şehir kavramının ve uygulamalarının yayılımını sağlamak, konu ile ilgili bilgi birikimi oluşturmak ve yerel uzmanlaşmaya katkıda bulunmak.
  • Şehir teknolojilerini etkin olarak kullanan ulusal ve uluslararası kuruluşları takip etmek ve bu kuruluşlarla iletişim ağı oluşturarak, bu alandaki en iyi örnekleri toplumun ilgi düzeyine göre yaygınlaştırmak.
  • Şehrin tüm fonksiyonel alanları ile ilgili birlikte çalışabilirliği artıracak, paylaşımcı modeller geliştirmek, laboratuvarlar kurmak.
  • Ulusal ve uluslararası projelere başvurmak.
  • Danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.
İlgili Etkinlikler Tüm Etkinlikler
Marmara Urban Forum (MARUF)
#MarmaraDenizi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#AfetYönetimi#YerelKalkınma#YerelDiplomasi#VeriYönetimi#ÇevreYönetimi#Kültür#GöçveSosyalUyum#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Marmara Urban Forum (MARUF)

Marmara Urban Forum / Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF), Türkiye’nin ilk ulusal kent forumudur. Marmara Belediyeler Birliği tarafından uluslararası düzeyde iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Devamını Okuyun >
Altın Karınca Ödülleri
#MarmaraDenizi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#AfetYönetimi#YerelKalkınma#YerelDiplomasi#VeriYönetimi#ÇevreYönetimi#Kültür#GöçveSosyalUyum#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca Ödülleri

Altın Karınca Ödülleri ile farklı idari kategoriler kapsamında belirli proje kategorilerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Devamını Okuyun >
Kebikeç Seminerleri
#Kültür#VeriYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon

Kebikeç Seminerleri

“Türkiye’de kitap ve kütüphane çalışmaları nasıl yapılmaktadır? Mesleki sorunlara nasıl çözüm önerileri getirilebilir?” sorularıyla yola çıkan bu seminer dizisi, günümüzdeki farklı kütüphanecilik perspektiflerine dair bir panorama oluşturmayı hedeflemektedir. Bu seminer dizisinde, Türkiye ve dünyadaki kütüphanecilik geleneklerine ve modellerine ilişkin bilgilerle, “kitap” üzerine farklı bakış açıları ve araştırma yöntemlerine dair kişisel anlatılar yer bulmaktadır. Devamını Okuyun >
Yerel Yönetimler Finans Zirvesi
#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#YerelKalkınma#YerelDiplomasi#VeriYönetimi

Yerel Yönetimler Finans Zirvesi

Yerel Yönetimler Finans Zirvesi; belediyeler için finansal kaynakları daha verimli kullanmayı ve alternatif yollar ile farklı kaynaklara ulaşabilmeyi hedefleyen bir etkinliktir. Devamını Okuyun >
İletişime Geçin
Formu doldurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.