Çalışma Alanlarımız

MBB aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık sunmakta, eğitim programları tasarlamakta, ilgili paydaşları bir araya getiren toplantı ve etkinlikler düzenlemekte, kitap, dergi ve raporlar yayınlamakta, araştırmalar yapmakta ve bilimsel çalışmaları desteklemektedir.

Yerel Kalkınma

Yerelde ekonomik, sosyal, fiziksel gelişme ve kurumsal kapasiteyi artırarak yaşam kalitesini artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek yerel kalkınmanın temel amacıdır. Bu yaklaşım, yerel yönetimlerin ilgili toplumsal paydaşlar ile bir araya gelerek yerel düzeydeki üretim ve istihdamı sürdürmek ya da canlandırmak için faaliyet gösterdiği aktif bir süreçtir.

Başarılı bir yerel kalkınma süreci; kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum ve diğer paydaşların birlikte çalışarak yerel düzeyde çözümler ürettiği katılımcı ve kapsayıcı bir süreçtir. Ayrıca kalkınma stratejilerinin güçlü bir yerel liderlik kapsamında yerel düzeyde belirlenmesi ve yerel halkın önemsediği değerlerle uyumlu olması sürecin itici gücüdür. Bir başka deyişle, yerel kalkınma, yerel düzeydeki potansiyeli harekete geçirerek istihdam yaratmak ve yerel kaynakların etkin kullanımını sağlamak suretiyle yerel ekonomiyi canlandırmaktadır. Yerelde oluşan küçük ve orta ölçekli işletmeleri, girişimciliği teşvik ederek ortak bir kalkınma vizyonu etrafında bir araya getirmek ve bunların koordinasyon ve entegrasyonunu güçlendirmek de bu çerçevede oldukça önemlidir.

Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de ve dünyada şehirlerin yerel kalkınma için geliştirdiği inovatif fikirleri takip ederek üyelerinin bu fikirleri planlama ve politika geliştirme süreçlerine uyarlayarak hayata geçirmeleri için zemin hazırlamaktadır.

İlgili Etkinlikler Tüm Etkinlikler
Marmara Urban Forum (MARUF)
#MarmaraDenizi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#AfetYönetimi#YerelKalkınma#YerelDiplomasi#VeriYönetimi#ÇevreYönetimi#Kültür#GöçveSosyalUyum#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Marmara Urban Forum (MARUF)

Marmara Urban Forum / Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF), Türkiye’nin ilk ulusal kent forumudur. Marmara Belediyeler Birliği tarafından uluslararası düzeyde iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Devamını Okuyun >
Altın Karınca Ödülleri
#MarmaraDenizi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#AfetYönetimi#YerelKalkınma#YerelDiplomasi#VeriYönetimi#ÇevreYönetimi#Kültür#GöçveSosyalUyum#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca Ödülleri

Altın Karınca Ödülleri ile farklı idari kategoriler kapsamında belirli proje kategorilerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Devamını Okuyun >
Kebikeç Seminerleri
#Kültür#VeriYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon

Kebikeç Seminerleri

“Türkiye’de kitap ve kütüphane çalışmaları nasıl yapılmaktadır? Mesleki sorunlara nasıl çözüm önerileri getirilebilir?” sorularıyla yola çıkan bu seminer dizisi, günümüzdeki farklı kütüphanecilik perspektiflerine dair bir panorama oluşturmayı hedeflemektedir. Bu seminer dizisinde, Türkiye ve dünyadaki kütüphanecilik geleneklerine ve modellerine ilişkin bilgilerle, “kitap” üzerine farklı bakış açıları ve araştırma yöntemlerine dair kişisel anlatılar yer bulmaktadır. Devamını Okuyun >
Başkanlar Zirvesi
#AfetYönetimi#YerelKalkınma#YerelDiplomasi

Başkanlar Zirvesi

Başkanlar Zirvesi, MBB üyesi belediye başkanlarını belirlenen bir gündem etrafında bir araya getirmektedir. Devamını Okuyun >
İletişime Geçin
Formu doldurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.