Çalışma Alanlarımız

MBB aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık sunmakta, eğitim programları tasarlamakta, ilgili paydaşları bir araya getiren toplantı ve etkinlikler düzenlemekte, kitap, dergi ve raporlar yayınlamakta, araştırmalar yapmakta ve bilimsel çalışmaları desteklemektedir.

Çevre Yönetimi

Kentsel yaşam aktivitelerinde, sanayide, ticari operasyonlarda, hizmetlerin sunumunda; kısacası hareketin olduğu her yerde bir çevre ayak izi oluşmaktadır. Bu ayak izi, alıcı ortam diye tanımlanan havada, su kaynaklarında ve toprakta bir çevre kirliliğine karşılık gelmektedir. Çevre kirliliğinin oluşmasının önlenmesinden başlayan, çevre tahribatının boyutunu azaltma veya çevre kirliliğini ortadan kaldırmayı kapsayan ve çevre iyileştirme faaliyetlerini de barındıran teknik, ekonomik ve sürdürülebilir çözümlerin bütünü çevre yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çevre yönetimi faaliyetleri önemli ölçüde yerel yönetimler eliyle yürütülmektedir.

Marmara Belediyeler Birliği gerek eğitim programlarıyla, gerek çevre yönetimi odaklı çalışma gruplarıyla gerekse çok taraflı işbirlikleriyle belediyelerin çevre konusundaki çalışmalarına destek olmaktadır. Belediyeler ile çevre yönetimi alanında faaliyette bulunan bakanlıklar ve diğer kurumlar arasında bir köprü vazifesi görerek yerel çevre politikalarının ve çevre yönetim stratejilerinin gelişmesine odaklanmaktadır.

Öte yandan belediyeleri doğrudan ilgilendiren mevzuat ile ilgili olarak işbirliği halinde hem uygulama birliği sağlanmaya çalışılmakta hem de uygulamanın etkinleştirilmesi için farklı görüş ve önerilere yer verilerek değerlendirme yapılmakta, toplanan öneriler merkezi yönetime aktarılmakta ve bu sayede belediyelerin yasal düzenlemelerin içerisinde aktif olarak yer alması sağlanmaktadır.

1975 yılında MBB’nin kuruluş motivasyonu olan Marmara Denizi, bugün de en öncelikli çalışma alanlarından birisidir. Marmara Denizi Sempozyumları ile tüm paydaşlar periyodik olarak bir araya gelerek disiplinler arası yaklaşımdan ve birlikte hareket etmenin verdiği güçten istifade etmektedirler.

Enerji verimliliğinin ve kaynakların etkin kullanımının da çevre yönetimiyle doğrudan ilişkili olduğu düşünülerek bu konuda kapasiteyi artıracağına inanılan işbirliklerinin içerisinde yer alınmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının çevre yönetimi ile doğrudan ilgili hedef ve göstergelerinin yerel yönetimlerin yürüttüğü çevre yönetimi faaliyetleriyle ilişkilendirmek önem arz etmektedir. Bu nedenle MBB, çevre yönetimi perspektifinden Küresel Amaçlara erişimi göstergeler üzerinden incelemektedir.

İletişime Geçin
Formu doldurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.