Çalışma Alanlarımız

MBB aşağıdaki çalışma alanlarında danışmanlık sunmakta, eğitim programları tasarlamakta, ilgili paydaşları bir araya getiren toplantı ve etkinlikler düzenlemekte, kitap, dergi ve raporlar yayınlamakta, araştırmalar yapmakta ve bilimsel çalışmaları desteklemektedir.

Kültür

Hızlı kentleşme, 2030 yılına geldiğimize dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşıyor olacağını göstermektedir. Değişim beklenmedik bir hızda gerçekleşirken yönetimler giderek daha fazla çetrefilli zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadeleden sosyal eşitliği sağlamaya varan günümüzün büyük siyasal sorunları da şehir düzeyinde yönetilmektedir. Kentlerin nüfusu arttıkça, yerel yöneticiler üzerindeki kentlerinin karakteristik özelliklerini sürdürme, kaliteli işler için cazibe merkezi olma ve değişim karşısında esnek kalıp uyum sağlayabilme konularındaki baskı da artmaktadır. Bu bağlamda kültür, sürdürülebilir kent merkezleri olmaları noktasında şehirlerin geleceğinin anahtarıdır.

Kültürü “dekoratif” veya sürdürülebilir kalkınma için birincil değil de ikincil düzeyde önemli gören görüşün aksine, uluslararası toplumun önemli bir kesimi kültürü yaygınlaştırmanın ve kalkınma çabalarıyla harmanlamanın, bu küresel zorlukların büyük bir çoğunluğuyla daha etkili ve sürdürülebilir bir şekilde baş etmek için elzem olduğunu düşünmektedir. Esasında sürdürülebilir olması muhtemel olan tek kalkınma türü, kökleri kültüre dayanan ve yerel bağlama duyarlı olan kalkınmadır.

Kültürel canlılık; sağlıklı ve sürdürülebilir bir toplum için sosyal eşitlik, çevresel sorumluluk ve ekonomik uygulanabilirlik kadar önemlidir. Kamu planlamasının daha etkili olabilmesi için; metodolojisi sosyal, çevresel ve ekonomik etki değerlendirmesi için geliştirilenlere benzer bir bütünleşmiş bir kültürel değerlendirme çerçevesi içermelidir.

Marmara Belediyeler Birliği, bu noktada bünyesindeki Kültür Sanat Platformu ile yerel düzeyde kültür profesyonelleri arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmakta ve üyelerinin kanıta dayalı politik kararlar almasına zemin sağlamaktadır. Düzenlediği toplantılar, çalıştaylar, eğitim programları aracılığıyla üyelerinin kültür alanındaki çalışmalarının verimli hale getirilmesi için kurumsal kapasitelerinin arttırılmasına katkıda bulunur.

İlgili Etkinlikler Tüm Etkinlikler
Marmara Urban Forum (MARUF)
#MarmaraDenizi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#AfetYönetimi#YerelKalkınma#YerelDiplomasi#VeriYönetimi#ÇevreYönetimi#Kültür#GöçveSosyalUyum#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Marmara Urban Forum (MARUF)

Marmara Urban Forum / Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF), Türkiye’nin ilk ulusal kent forumudur. Marmara Belediyeler Birliği tarafından uluslararası düzeyde iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Devamını Okuyun >
Altın Karınca Ödülleri
#MarmaraDenizi#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon#AfetYönetimi#YerelKalkınma#YerelDiplomasi#VeriYönetimi#ÇevreYönetimi#Kültür#GöçveSosyalUyum#Kentleşme#SürdürülebilirKalkınmaAmaçları

Altın Karınca Ödülleri

Altın Karınca Ödülleri ile farklı idari kategoriler kapsamında belirli proje kategorilerinde değerlendirmeler yapılmaktadır. Devamını Okuyun >
Şehir Konuşmaları
#Kentleşme#Kültür#AfetYönetimi

Şehir Konuşmaları

Şehir Konuşmaları, kentsel mekân, ulaşım, çevre, kültür sanat, kalkınma, yönetişim, sosyal kapsayıcılık, nüfus hareketleri gibi kentleri ve toplumu etkileyen konulara ilişkin bilgi, deneyim paylaşımı ve tartışmaya olanak sağlayan konuşma serisidir. Devamını Okuyun >
Kebikeç Seminerleri
#Kültür#VeriYönetimi#YerelKalkınma#ŞehirTeknolojileriveİnovasyon

Kebikeç Seminerleri

“Türkiye’de kitap ve kütüphane çalışmaları nasıl yapılmaktadır? Mesleki sorunlara nasıl çözüm önerileri getirilebilir?” sorularıyla yola çıkan bu seminer dizisi, günümüzdeki farklı kütüphanecilik perspektiflerine dair bir panorama oluşturmayı hedeflemektedir. Bu seminer dizisinde, Türkiye ve dünyadaki kütüphanecilik geleneklerine ve modellerine ilişkin bilgilerle, “kitap” üzerine farklı bakış açıları ve araştırma yöntemlerine dair kişisel anlatılar yer bulmaktadır. Devamını Okuyun >
İletişime Geçin
Formu doldurarak daha fazla bilgi edinebilirsiniz.