28.06.2024

Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü Ele Alındı

Marmara Belediyeler Birliği'nin ortağı olduğu Yerel Yönetişimde Rezilyans-RESLOG TÜRKİYE Projesi kapsamında MBB Göç Politikaları Merkezi (GPM) bünyesinde “Birlikte Yaşam için Kültür ve Sanatta Belediyelerin Rolü” ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Metrohan'da düzenlenen etkinliğin açılış konuşmaları İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, MBB Dış İlişkiler ve Göç Politikaları Kıdemli Uzmanı ve RESLOG Türkiye Proje Koordinatörü Merve Ağca ve RESLOG Türkiye Proje Yöneticisi Burcu Özüpak Güleç tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe MBB üye belediyelerinin sosyal uyum, sosyal hizmet, kültür konularında çalışma yürüten birim temsilcinden oluşan MBB Göç Platformu, MBB Sosyal Hizmet Platformu ve MBB Kültür Platformu temsilcileri katılım sağladı.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte bir kent hakkı olarak kültür ve sanat konusu, sosyal uyum ve göç ekseninde, birlikte yaşam ve birlikte üretim odağında ele alındı.  Orhangazi Belediyesi, Sultanbeyli Belediyesi ve Şişli Belediyesi toplum merkezlerinde çocuklar, gençler ve kadınlar gibi farklı hedef gruplar ile gerçekleştirilen masal atölyesi, tekstil atölyesi, hikâye anlatıcılığı gibi katılımcı sanat çalışmaları RESLOG Türkiye Marmara Bölge Uzmanı Ervin Sezgin moderasyonunda Çocuk Kitapları İllüstratörü Zeynep Hakgüder ve Tekstil Sanatçısı Gül Bolulu ile Orhangazi Kent Konseyi Temsilcisi Bülent Aydın ve gençler tarafından aktarıldı.

Yerel yönetimlerde kültür ve sanat politikaları ile kültür ve sanat odağında yürütülen çalışmaların nasıl daha kapsayıcı hale gelebileceği ise MBB Şehir Politikaları Kıdemli Uzmanı Samet Keskin moderasyonunda İBB Kültür Daire Başkanı T. Volkan Aslan, Kırkayak Kültür Göç ve Kültürel Çalışmalar Merkezi Genel Koordinatörü Kemal Vural Tarlan ve Kent Çalışmaları Proje Koordinatörü Alp Arısoy ile tartışıldı. Kültür ve sanat alanındaki çalışmaların, ortaklaştıran, paylaştıkça güçlenen ve ortak bir dil etrafında buluşulmasını destekleyen alanlar olduğuna dikkat çekilen etkinlik kapsamında atölyelerde üretilen çalışmalar sergilendi.

Diğer İçerikler Haberler